PROGRAM DUN BELIA SABAH

Program Dewan Belia Sabah adalah satu program simulasi persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah yang memberi peluang kepada belia untuk menyuarakan idea dan pandangan dalam sesi persidangan belia tersebut. Peserta Dewan Belia Sabah akan mewakili setiap 73 DUN di Sabah.
register

Daftar Pemilih

guest-list

Semakan Pemilih

group

Daftar Calon