PENGENALAN

Majlis Belia Sabah (Sabah Youth Council) ditubuhkan pada awal tahun 1990-an, dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Sabah(KBSS) dan didaftarkan secara rasmi dipejabat pendaftar pertubuhan malaysia (ROS – registrar of societies ) pada 16 disember 1991 dengan no. pendaftaran :- 70/91 (Sabah). pada tarikh 17 oktober 2003 Majlis Belia Sabah dengan singkatan “MBS” mendapat tauliah keahlian sebagai badan gabungan rasmi Majlis Belia Malaysia (MBM). bertarikh 25 mei 2014 MBS berdaftar di pejabat pendaftar pertubuhan belia malaysia ( ROY – registrar of youth ) dengan no pendaftaran ppbm 9237/14. MBS adalah payung bagi 14 persatuan yang bergabung dengannya yang berdaftar di bawah ( ROY – registrar of youth ) ABIM,YMM,GBBM,JCI,GPPBPBS, GPBBPBU,GPBBPB. bagi yang berdaftar dibawah (ROS – registrar of societies ) PPIM, BB & GB serta pendaftaran dibawah akta parlimen iaitu PPMCS, PPPMCS, SJAM & BSMM.

MBS adalah satu badan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang berperanan penting kepada belia berumur dari 15 hingga 40 tahun dalam negeri sabah juga luar negeri serta negara yang memperjuangkan nasib belianya. MBS berfungsi dalam gerak kerja belia terutamanya dalam membantu belia menubuhkan persatuan serta sebagai perunding dalam kebajikan dan kemajuan belia juga sebagai penyalur maklumat dan bekerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta dalam dan luar negeri. MBS juga mengamalkan prinsip-prinsip sukarela dan demokrasi berlandaskan prinsip rukun negera dalam pegerakan belia dan aktif dalam bidang kemahiran, ekonomi dan sukan demi pembangunan belia sabah.

MBS adalah organisai berpelembagaan untuk menyatupadukan, menggalakkan dan memudahkan pembangunan belia serta mengarusperdanakan pertubuhan belia di negeri sabah berlandaskan dasar kebajikan belia ( sabah ) 1965, dasar pembangunan belia negara 1997 dan akta pertubuhan belia dan pembangunan belia 2007. pembangunan belia daripada aspek pendidikan, pembangunan sumber manusia dan penyelidikan belia negeri sabah hendaklah selaras dengan halatuju indeks belia sabah 2015 (ibs’15) berdasarkan jaringan bersama Kementerian Belia Dan Sukan Sabah (KBSS) dan Jabatan Belia Dan Sukan (Persekutuan) Negeri Sabah (JBS) serta IPTA & IPTS seluruh Sabah.

DAFTAR PROFIL BELIA

Daftar sekarang untuk menjadi orang yang terawal mengetahui maklumat-maklumat penting seperti maklumat melanjutkan pelajaran serta berpeluang menerima jemputan menyertai program-program KBS berdekatan dengan anda.

CADANGAN BELIA
Ingin kongsikan lagi peluang lain yang ada di luar sana kepada anak muda Sabah? Sertakan cadangan anda dengan mengisi Borang Cadangan untuk dimuatkan ke dalam laman web ini.
TABUNG SUMBANGAN MISI BELIA PRIHATIN
Sumbangan daripada anda amatlah dialu-alukan. Setiap sumbangan yang diberikan akan disalurkan kepada setiap orang yang memerlukannya.

VISI

“Mendidik Akal Budi Membina Jati Diri Belia Berdasarkan Nilai Budaya Malaysia, Mencapai Kebahagiaan Hakiki, Mengukuh Jaringan Dan Integrasi”

Play Video

MISI

“Melahirkan Belia Berilmu Dan Bermanfaat Kepada Masyarakat”

Play Video

VISI

“Mendidik Akal Budi Membina Jati Diri Belia Berdasarkan Nilai Budaya Malaysia, Mencapai Kebahagiaan Hakiki, Mengukuh Jaringan Dan Integrasi”

MISI

“Melahirkan Belia Berilmu Dan Bermanfaat Kepada Masyarakat”

BADAN GABUNGAN PENUH

(AHLI PENUH)
BADAN GABUNGAN BERSEKUTU ( AHLI BERSEKUTU )

PRESIDEN MBS

MBS sebagai payung kepada 14 badan gabungan belia memerlukan suatu kesepaduan (Cohesiveness) yang tinggi bagi memastikan wujudnya sinergi dalam gerak kerja pembangunan belia

ABQAREE FAWWAZ ABEKAN

Presiden Majlis Belia Sabah

1994 -2021

PRESIDEN KEHORMAT MBS

1994-2006

YANG BERHORMAT DATUK SERI PANGLIMA HJ. LAJIM BIN HJ. UKIN

2006-2008

YANG BERBAHAGIA DATUK DR. AWANG ZAINI

2008-2010

YANG BERBAHAGIA TUAN HAJI MUSTAPHA SAKMUD

2010-2014

YANG BERBAHAGIA DATUK KEVIN T P LIM

2014-2018

YANG BERBAHAGIA TUAN NOURMAN @ RAYN BIN DATUK DR. AG. ZAINI

2018-2021

YANG BERBAHAGIA TUAN AHMAD FARID SAINURI
PROGRAM & AKTIVITI

Mari ikuti & sertai program yang dianjurkan