Pengenalan

Slogan Majlis Belia Sabah

“BELIA SABAH BERWIBAWA”

“BELIA SABAH MAJU JAYA”

Pengenalan Ringkas MBS

Majlis Belia Sabah (Sabah Youth Council) ditubuhkan pada awal tahun 1990-an, dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Sabah(KBSS) dan didaftarkan secara rasmi dipejabat pendaftar pertubuhan malaysia (ROS – registrar of societies ) pada 16 disember 1991 dengan no. pendaftaran :- 70/91 (Sabah). pada tarikh 17 oktober 2003 Majlis Belia Sabah dengan singkatan “MBS” mendapat tauliah keahlian sebagai badan gabungan rasmi Majlis Belia Malaysia (MBM). bertarikh 25 mei 2014 MBS berdaftar di pejabat pendaftar pertubuhan belia malaysia ( ROY – registrar of youth ) dengan no pendaftaran ppbm 9237/14. MBS adalah payung bagi 14 persatuan yang bergabung dengannya yang berdaftar di bawah ( ROY – registrar of youth ) ABIM,YMM,GBBM,JCI,GPPBPBS, GPBBPBU,GPBBPB. bagi yang berdaftar dibawah (ROS – registrar of societies ) PPIM, BB & GB serta pendaftaran dibawah akta parlimen iaitu PPMCS, PPPMCS, SJAM & BSMM.

MBS adalah satu badan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang berperanan penting kepada belia berumur dari 15 hingga 40 tahun dalam negeri sabah juga luar negeri serta negara yang memperjuangkan nasib belianya. MBS berfungsi dalam gerak kerja belia terutamanya dalam membantu belia menubuhkan persatuan serta sebagai perunding dalam kebajikan dan kemajuan belia juga sebagai penyalur maklumat dan bekerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta dalam dan luar negeri. MBS juga mengamalkan prinsip-prinsip sukarela dan demokrasi berlandaskan prinsip rukun negera dalam pegerakan belia dan aktif dalam bidang kemahiran, ekonomi dan sukan demi pembangunan belia sabah.

MBS adalah organisai berpelembagaan untuk menyatupadukan, menggalakkan dan memudahkan pembangunan belia serta mengarusperdanakan pertubuhan belia di negeri sabah berlandaskan dasar kebajikan belia ( sabah ) 1965, dasar pembangunan belia negara 1997 dan akta pertubuhan belia dan pembangunan belia 2007. pembangunan belia daripada aspek pendidikan, pembangunan sumber manusia dan penyelidikan belia negeri sabah hendaklah selaras dengan halatuju indeks belia sabah 2015 (ibs’15) berdasarkan jaringan bersama Kementerian Belia Dan Sukan Sabah (KBSS) dan Jabatan Belia Dan Sukan (Persekutuan) Negeri Sabah (JBS) serta IPTA & IPTS seluruh Sabah.

VISI

“Mendidik Akal Budi Membina Jati Diri Belia Berdasarkan Nilai Budaya Malaysia, Mencapai Kebahagiaan Hakiki, Mengukuh Jaringan Dan Integrasi”

MISI

“Melahirkan Belia Berilmu Dan Bermanfaat Kepada Masyarakat”

BADAN GABUNGAN PENUH ( AHLI PENUH )

Bil Persatuan Logo
1. PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA CAWANGAN SABAH (PPMCS)
2. PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA CAWANGAN SABAH (PPPMCS)
3. ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM SABAH)
4. ST. JOHN AMBULANS MALAYSIA NEGERI SABAH ( SJAM SABAH )
5. PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA PERHUBUNGAN NEGERI SABAH ( PPIM SABAH)
6. PERGERAKAN PEMUDA MALAYSIA ( YMM SABAH )
7. BRIGED PUTERA MALAYSIA SABAH ( BB SABAH )
8. BRIGED PUTERI MALAYSIA SABAH ( GB SABAH )
9. PERTUBUHAN GERAKAN BELIA BERSATU MALAYSIA SABAH ( GBBM SABAH )
10. JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL MALAYSIA SABAH (JCI AREA SABAH )
11. GABUNGAN PERSATUAN BELIA BAHAGIAN PANTAI BARAT SELATAN (GPBBPBS)
12. GABUNGAN PERSATUAN BELIA BAHAGIAN PANTAI BARAT UTARA (GPBBPBU)
13. GABUNGAN PERSATUAN BELIA BAHAGIAN PEDALAMAN BAWAH (GPBBPB)
14. BULAN SABIT MERAH MALAYSIA CAWANGAN SABAH ( BSSM SABAH )

BADAN GABUNGAN BERSEKUTU ( AHLI BERSEKUTU )

Presiden MBS

MBS sebagai payung kepada 14 badan gabungan belia memerlukan suatu kesepaduan (Cohesiveness) yang tinggi bagi memastikan wujudnya sinergi dalam gerak kerja pembangunan belia

– Abqaree Fawwaz Abekan, Presiden Majlis Belia Sabah

Presiden Kehormat MBS

1994-2006
YANG BERHORMAT
DATUK SERI PANGLIMA HJ. LAJIM BIN HJ. UKIN
2006-2008
YANG BERBAHAGIA
DATUK DR. AWANG ZAINI
2008-2010
YANG BERBAHAGIA
TUAN HAJI MUSTAPHA SAKMUD
2010-2014
YANG BERBAHAGIA
DATUK KEVIN T P LIM
2014-2018
Yang Berbahagia
Tuan Nourman @ Rayn Bin Datuk Dr. Ag. Zaini
2018-2021
Yang Berbahagia
tuan Ahmad farid sainuri
Bil Persatuan
1. MAJLIS BELIA FELDA SAHABAT MALAYSIA
2. PERSATUAN KEBANGSAAN PELAJAR ISLAM MALAYSIA (PKPIM) SABAH