Usahawan Belia

Geran

Hi Entrepreneurs!

Pitchborneo is a pitching competition open to all entrepreneurs (new and exprienced) to propose their business ideas to win funding and startup capital worth RM 200,000. Formerly known as Sabah Got Ideas (SGI), for the past 7 years, this competition has helped many local entrepreneurs launch their business to success! Starting last four years, SGI was rebranded and now knwon as Pitchborneo.

Want to know more? Please visit at Pitchborneo.com

Program Aspirasi Keusahawanan Belia Sabah (YEAP) yang menggantikan Skim Keusahawanan Belia Negeri Sabah (YESS) adalah Dana Ehsan Kerajaan Negeri Sabah yang diperuntukkan dalam kalangan belia yang berumur 21-35 tahun untuk memulakan perniagaan atau penambahbaikan perniagaan yang sedia ada, di mana bagi INDIVIDU diberi Dana Khas maksimum RM 2,000.00 dan BERKUMPULAN (2-5 orang) menerima RM 5,000.00.   

Jika ingin mengetahui maklumat lebih lanjut, sila layari laman web YEAPSabah.com

Prosper ditubuhkan pada tahun 2005 sebagai pasaran pinjaman peer-to-peer yang pertama di Amerika Syarikat. Sejak itu, Prosper telah memudahkan lebih daripada $15 bilion pinjaman kepada lebih daripada 910,000 orang.

Dalam pada masa yang sama melalui prosper orang boleh melabur serta mendapat ganjaran dari segi kewangan dan sosial.  Prosper Marketplace disokong oleh pelabur utama termasuk Sequoia Capital, Francisco Partners, Partners Venture Institutional, dan Credit Suisse NEXT Fund.

Untuk maklumat lanjut mengena Prosper, layari https://www.prosper.com/

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) ditubuhkan pada tahun 17 Julai 1991 sebagai peneraju dalam meningkatkan jumlah dan meningkatkan kualiti usahawan Bumiputera yang terlibat dalam bidang ekonomi strategik di negara ini melalui sokongan kewangan dan korporat.

Selain sokongan kewangan, PUNB juga memupuk dan membantu usahawan Bumiputera dengan menyediakan khidmat nasihat, rundingan dan pemantauan ke atas prestasi syarikat bagi memastikan perniagaan mereka berdaya maju dan berdaya tahan.


Berikut adalah beberapa jenis skim pembiayaan yang ditawarkan.

(a) PROSPER RUNCIT
(b) PROSPER PEMBORONG
(c) SKIM PKS

Untuk maklumat lanjut, layari http://www.punb.com.my

Program Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (TeraS) telah dilancarkan pada 20 Julai 2011. Objektif TeraS adalah untuk mengenal pasti syarikat Bumiputera yang berpotensi tinggi dan membantu syarikat ini mencapai peningkatan perniagaan dengan menyediakan peluang perniagaan berasaskan merit. Di bawah program ini, 1,100 syarikat Bumiputera akan dibantu untuk mengembangkan perniagaan di peringkat serantau. Sesetengah syarikat yang besar dalam TeraS akan memainkan peranan sebagai syarikat induk dalam menyokong pertumbuhan perniagaan syarikat TeraS yang lain.

Program ini menyasarkan syarikat Bumiputera berpotensi tinggi untuk berkembang maju dalam jangka masa lima hingga sepuluh tahun akan datang. Matlamatnya adalah supaya syarikat ini bukan hanya berkembang melangkaui pasaran tempatan tetapi juga ke peringkat pasaran global. Matlamat keseluruhannya, adalah untuk membolehkan syarikat TeraS memberi sumbangan ketara kepada KDNK menjelang tahun 2020.
Dana Teras bertujuan memudahkan pengembangan perniagaan syarikat di bawah Program Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (Teras). Pembiayaan di bawah Dana Teras adalah untuk modal kerja dan pembelian aset. Dana ini disediakan secara kolaborasi antara TERAJU dan institusi kewangan dan diuruskan sepenuhnya oleh SME Bank, RHB Islamic, MIDF, Maybank Islamic dan Hong Leong Islamic Bank.

Dana Teras hanya terbuka kepada syarikat yang berada di bawah program Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (Teras).

Untuk maklumat lanjut, layari http://www.teraju.gov.my

 

Skim Permulaan Usahawan Bumiputera (SUPERB) menyediakan geran sehingga RM500,000 untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif. Ia merupakan pembiayaan untuk membantu syarikat-syarikat start-up dengan dana sebanyak RM100 juta. Sehingga Januari 2018, sebanyak RM79.8 juta dana SUPERB telah diluluskan.

Program ini dibuka kepada Bumiputera yang ingin menjadi usahawan atau syarikat Bumiputera yang beroperasi kurang daripada 3 tahun.

Pemilihan usahawan akan dilakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan SUPERB yang dianggotai sekumpulan panel usahawan yang berjaya dalam bidang perniagaan masing-masing.

Untuk maklumat lanjut, sila layari: http://www.teraju.gov.my

MYCREATIVE VENTURES Sdn. Bhd. Adalah salah satu cabang pelaburan Kerajaan yang dilancarkan pada bulan September 2012 untuk merangsang industri kreatif Malaysia melalui pembiayaan strategik dan inovatif menerusi pelaburan hutang atau ekuiti dalam syarikat kreatif Malaysia. Sebanyak RM200 juta diperuntukkan dari Bajet Malaysia 2012 untuk membantu meningkatkan kepenting industri kreatif kepada ekonomi Malaysia.

Kriteria Kelayakan yang Diperlukan

 1. Sebuah syarikat perbadanan Malaysia
 2. Minimum 51% pemegang saham Malaysia
 3. Modal berbayar minimum RM20,000
 4. Perniagaan beroperasi di mana-mana 10 industri kreatif yang disokong
 5. Pemegang saham dan Pengarah syarikat mesti mempunyai sejarah kredit yang munasabah
 6. Untuk pelaburan ekuiti, syarikat mesti mempunyai rekod keuntungan minimum 3 tahun yang diaudit
 7. Untuk pinjaman, syarikat mesti menunjukkan antara 12 hingga 15 bulan rekod prestasi operasi

Untuk maklumat lanjut , layari http://www.mycreative.com.my

Pengenalan

Program Pembangunan Francais (PPF) adalah satu program pemasaran berteraskan konsep Pensyarikatan Malaysia yang bertujuan membangunkan usahawan-usahawan kecil dan sederhana (UKS) di sektor perdagangan, perkhidmatan dan perindustrian. Pelaksanaan sistem francais memungkinkan penyertaan UKS ke dalam satu rangkaian perniagaan tempatan dan antarabangsa yang lebih besar dan risiko yang lebih rendah berbanding memulakan perniagaan sendiri.

Di bawah PPF, syarikat induk atau francaisor memberikan hak pemasaran/pengedaran yang komprehensif kepada UKS atau syarikat francaisi bagi menjalankan sebuah perniagaan yang berdaya maju dan kompetitif berdasarkan satu kontrak yang dipersetujui bersama untuk satu tempoh masa tertentu dan dijalankan pada suatu kawasan yang dikenalpasti.

Syarat-syarat penyertaan

 • Semua francaisor atau francaisi induk yang telah berdaftar di bawah Seksyen 6 Akta Francais 1998 layak dipertimbangkan di bawah Program Pembangunan Francais dengan memenuhi syarat-syarat berikut:
 • Mengemukakan borang BPF 1 yang telah lengkap diisi dan telah diperiksa ketepatan dengannya
 • Mengemukakan penyata kewangan beraudit bagi tempoh 3 tahun terakhir yang telah diperiksa dan didapati berdaya maju
 • Mengemukakan unjuran untung/rugi syarikat francaisi bagi tempoh 5 tahun yang telah diperiksa dan didapati wajar
 • Memiliki sekurang-kurangnya 1 outlet francaisi yang dimiliki oleh syarikat Bumiputera menepati nisbah 30% francaisi Bumiputera seperti yang disyaratkan.
 • Usahawan-usahawan yang layak dan berpotensi untuk dilantik sebagai francaisi dan syarikat-syarikat perniagaan atau usahawan yang mempunyai produk yang berpotensi untuk difrancaiskan adalah dipelawa menyertai PPF.

Untuk maklumat lanjut. layari https://www.kpdnhep.gov.my

Cradle Fund Sdn Bhd (Cradle) adalah penyumbang permulaan peringkat awal Malaysia yang diperbadankan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) pada tahun 2003 dengan mandat untuk membiayai permulaan teknologi berkebolehan tinggi dan berkaliber melalui Program Pelaburan Cradle (CIP) .

Sepanjang sejarahnya selama 13 tahun, Cradle telah membantu membiayai lebih 700 permulaan teknologi berteknologi tinggi Malaysia dan mengekalkan kadar pengkomersilan tertinggi di kalangan geran kerajaan di negara ini. Mempunyai lebih dari satu dekad pengalaman dalam adegan pembiayaan geran negara, Cradle terus memperluaskan peranannya daripada penyedia geran kepada pelabur menerusi penubuhan cabang usahasamanya, Cradle Seed Ventures pada tahun 2015 dan berikutan pengembangan portfolionya kepada pelaburan ekuiti pada awal tahun 2017, Cradle kini menawarkan bantuan dana dan pelaburan.

Tawaran produk Cradle bukan hanya terhad kepada bantuan kewangan, tetapi juga termasuk sokongan pengkomersialan, pembinaan dan pelbagai perkhidmatan tambah nilai yang lain untuk memenuhi keperluan pelbagai usahawan hari ini.

Cradle Fund Sdn Bhd (Cradle) bermatlamat untuk membantu menjanjikan usahawan teknologi Malaysia membuka jalan menuju kejayaan.

Untuk maklumat lanjut mengenai Cradle, layari https://www.cradle.com.my

SME Bank yang ditubuhkan pada tahun 2005 kini merupakan salah satu daripada Institusi Kewangan Pembangunan terkemuka (DFI) yang dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia (BNM). SME Bank komited sepenuhnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara dengan menyediakan bukan sahaja bantuan pembiayaan, tetapi juga kepakaran pembangunan kepada perusahaan kecil dan sederhana, yang membolehkan perniagaan itu berkembang maju dan berkembang.

Bank memainkan peranan penting dalam menyokong inisiatif ekonomi dan pembangunan Kerajaan Malaysia seperti Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) (2010-2020) dan Rangka Tindakan Sektor Kewangan (2011-2020).

Selama sedekad yang lalu, Bank telah berkembang dengan pesat dalam operasi dan juga pembangunan modal insan yang disampaikan melalui Pelan Transformasi Lima Tahun yang strategik dan antara lain menyaksikan Bank menjadi DFI Berasaskan Prinsip Islam pada tahun 2015.

Melangkah ke hadapan, Bank bertujuan untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai rakan niaga kewangan pilihan bagi PKS.

Untuk maklumat lanjut mengenai produk yang ditawarkan, layari https://www.smebank.com.my

Program ini diwujudkan di dalam perlaksananaan Rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11) untuk golongan muda yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun. Ianya bertujuan untuk membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawanan agro berasaskan semua aktiviti di dalam rantaian nilai sektor pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan, industri asas tani termasuk pemasaran, khidmat sokongan dan agropelancongan.

Skop Program

Program Agropreneur Muda dilaksanakan untuk golongan muda yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi aktiviti projek mengikut 4 sektor utama iaitu Tanaman, Ternakan, Perikanan dan Industri Asas Tani merangkumi skop seperti berikut :

 • Tanaman
 • Perikanan
 • Ternakan
 • Industri Asas Tani
 • Pemasaran
 • Perkhidmatan dan input
 • sokongan pertanian
 • Agropelancongan

Untuk maklumat lanjut, layari http://www.moa.gov.my

Established in 1996, the Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd. was the Government’s response to the then new concept of “Digital Economy”. Today, the global Digital Economy is estimated to be worth USD3 trillion, and MDEC continues its role to organise and lead Malaysia’s Digital Economy forward. 

MDEC has driven significant digital transformation and adoption across the public and private sectors in Malaysia since our establishment in 1996. As the world moves rapidly into the Fourth Industrial Revolution (IR4.0), MDEC is ready and fully focused on leading Malaysia’s Digital Economy forward by accelerating:

 • Formulation of policies and coordination of agencies to enable success
 • Development of futureproof workforce to grow the Digital Economy ecosystem
 • Creation of global champions to increase contribution from the Digital Economy to GDP

MDEC will leverage our proven track record, industry credibility and experienced leadership to connect, catalyse and commercialise digital initiatives to advance a thriving and sustainable Digital Economy for the country, with diversity and inclusivity at its core.

Get more info about MDEC-SME Business Digitalisation Grant at MDEC.my/SME-Digitalisation-Grant

platforms Crowdfunding

pitchIN boleh digambarkan sebagai satu platform crowdfunding negara Malaysia. Sejak penubuhannya pada tahun 2012, hasil usaha pitchIN telah menjadikan ia satu platform ganjaran crowdfunding yang paling berjaya di Asia Tenggara.

Ia memegang rekod bagi projek-projek yang meghasilkan dana yang paling banyak dan untuk jumlah yang paling ramai bagi sesuatu projek. Ia juga telah berjaya menyempurnakan projek crowdfunding yang terhebat seperti perayaan Indie yang pertama di Pulau Pinang, TAPAUfest, projek filem GoGo Movie, Challenge pitchIN-MaGIC, projek sosial MDeC untuk membantu mangsa banjir di Malaysia Timur, TeeSomethingNice Projek tee-shirt dalam sambutan Hari Malaysia dan Merdeka 2014 dan membantu untuk mendapatkan tempat tetap bagi Wok It, sebuah dapur mudah alih Malaysia yang menyediakan makanan segera dan disesuaikan untuk meningkatkan kewangan untuk membina dapur mereka dan menubuhkan rumah kekal.

Untuk maklumat lanjut mengenai pitchIN, Layari https://pitchin.my/

ata-plus merupakan sebuah platform Crowdfunding Ekuiti dalam talian yang pertama di Malaysia, ia amat berbangga untuk pendemokrasian kekayaan dan kemasukan kewangan dalam ‘ekonomi baru’. Ia percaya bahawa modal yang hampir sama dengan perniagaan menarik mempunyai hasil sosial dan ekonomi yang produktif.

Untuk maklumat lanjut mengenai ata-plus, Layari https://ata-plus.com/

GoGetFunding memberikan anda kuasa untuk memperolehi wang dengan berkesan untuk apa-apa tujuan mahupun ianya adalah peribadi. Ia telah membantu banyak orang di serata dunia dalam meningkatkan wang berjuta-juta secara atas talian.

Mereka telah diiktirafkan oleh Forbes sebagai salah satu laman web crowdfunding global yang terkemuka dan kempen mereka telah dipaparkan dalam sebilangan besar penerbitan akhbar terkemuka.

Mereka berdedikasi untuk menjadikan kehidupan pemilik kempen, penderma dan pelawat lebih bahagia dan diperkaya. Ini boleh didapati dari membantu anda mengumpulkan wang untuk perbelanjaan perubatan yang kritikal, perjalanan sukarelawan sekali dalam seumur hidup atau untuk melancarkan perniagaan baru yang menarik. Terlibat dalam banyak rancangan peribadi dan berkuasa, serta projek yang besar manjadi punca yang mendorong mereka untuk melakukan apa yang mereka lakukan.

Untuk maklumat lanjut, Layari https://gogetfunding.com/

Menyokong SMEs sebagai tulang belakang ekonomi Malaysia dan mejadi platform pembiayaan peer-to-peer yang pertama menggunakan kerajaan akaun escrow berdaftar untuk keselamatan dana.

Untuk maklumat lanjut, Layari https://fundingsocieties.com.my/

MyStartr merupakan satu platform pendanaan yang boleh menukarkan mimpi seseorang yang membawa projek kreatif menjadi kenyataan. Mereka adalah rumah bagi segala-galanya dari filem, permainan, dan muzik ke seni, reka bentuk dan teknologi.

MyStartr dipenuhi dengan projek, tidak kira besar atau kecil, yang dibangkitkan melalui sokongan pembiayaan langsung dari rakyat! Banyak projek yang telah dibiayai melalui MyStartr. Setiap projek diciptakan secara bebas oleh penciptanya.

Pencipta ini pada dasarnya, pembuat filem, pemuzik, artis, dan pereka dan mereka mempunyai kawalan dan tanggungjawab sepenuhnya terhadap projek mereka. Pencipta menghabiskan berminggu-minggu membina halaman projek mereka, menangkap video mereka, dan memberi sumbang saran mengenai apa ganjaran yang ditawarkan kepada penyokong. Backers adalah orang yang menjanjikan nilai kewangan untuk menyokong projek kreatif tertentu.

Dan apabila projek kreatif sudah siap, pencipta akan mengeluarkannya dan membahagikannya dengan komuniti mereka. Sejak penubuhan mereka pada tahun 2012, mereka telah membiayai projek bernilai lebih daripada RM1 juta.


Untuk maklumat lanjut, Layari https://www.mystartr.com/

Ethis Ventures membuat pasaran yang memenuhi keperluan bagi orang islam, bukan sekadar di luar malahan memenuhi segala yang ada di dalamnya. Ia merupakan sebuah komuniti dalam talian yang mempunyai peredaran yang baik.

Mereka mementingkan keuntungan dan bukan pada minat semata-mata. Menubuhkan ekosistem untuk kemanusiaan, dan seterusnya.
Mewujudkan kebaikan melalui kerjasama dan kuasa orang ramai.

Untuk maklumat lanjut, Layari https://www.ethisventures.com/

LaunchGood adalah satu platform crowdfunding global yang menyokong umat Islam di seluruh dunia dengan membantu mereka mengumpul dana untuk kempen mereka.

LaunchGood dimulakan sebagai satu komuniti dan ekosistem untuk memulihkan semangat kreativiti dan keusahawanan yang melonjakkan umat Islam secara global selama berabad-abad.

Ia adalah tempat untuk menyokong idea-idea hebat dalam masyarakat dan juga mencabar diri untuk berfikir di luar daripada kotak. Ia adalah rangkaian yang menegaskan bahawa ummah masih hidup di dalam hati kita, bahawa kita bersambung tidak kira di mana kita berada. Ia adalah ruang pameran kami kepada dunia bagi semua perkara yang hebat yang mampu dimiliki oleh umat Islam.

Kami menjemput anda untuk menjadi sebahagian daripada komuniti global kami untuk melancarkan kempen hebat, baik sebagai penyokong dan sebagai pencipta kempen. Bersama-sama, kita dapat mengubah masyarakat kita, negara kita dan dunia – satu kempen pada satu masa!

Untuk makluamt lanjut, Layari https://www.launchgood.com

Pinjaman

Kemudahan Skim Pembiayaan perniagaan MARA adalah meliputi sektor perniagaan yang patuh syariah.

Skim Pembiayaan Pinjaman MARA ini sesuai bagi perniagaan di dalam sektor seperti Pembuatan, Peruncitan, Kontraktor (Kontraktor Binaan CIDB : G1 hingga G5, kontraktor pembekalan, perkhidmatan dan elektrik) dan Teknousahawan.

Bagi Industri Asas Tani, pembiayaan hanya diberi kepada sektor hiliran sahaja.

Untuk maklumat lanjut, sila layari: http://www.mara.gov.my

Pengenalan Ringkas TEKUN

TEKUN Nasional, yang sebelum ini dikenali sebagai Yayasan TEKUN Nasional adalah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ia ditubuhkan pada 9 November 1998. Objektif penubuhan TEKUN Nasional adalah untuk menyediakan kemudahan pembiayaan mudah dan cepat kepada bumiputera untuk memulakan perniagaan dan mengembangkan perniagaan mereka. Sekarang, TEKUN Nasional berada di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan.

Pinjaman TEKUN

Pinjaman TEKUN merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk membantu perniagaan kecil dan sederhana.

Untuk maklumat lanjut mengenai syarat-syarat dan cara memohon, sila layari: www.tekun.gov.my

Fokus Pembiayaan PUNB

Bermula pada tahun 2019, PUNB memfokus pembiayaannya kepada memperkasakan perniagaan dan syarikat bumiputera untuk menembusi pasaran serantau dan global.

Bidang-bidang perniagaan yang menjadi keutamaan PUNB berpaksikan kepada inovasi, integrasi nilai-nilai hiliran dan huluan, peka dan mesra pelanggan, adaptasi teknologi dan mudah berkembang.

Sektor Keutamaan

 • Sektor peruncitan dan pengedaran
 • Sektor pembuatan
 • Sektor kejuruteraan
 • Sektor perkhidmatan
 • Hospitaliti
 • Sektor kreatif(kraftangan,cenderahati, lukisan, seni halus, animasi, hiasan dalaman, dan senireka fesyen.)

Untuk maklumat lanjut sila layari: http://www.punb.com.my

Youth & Entrepreneur Loan Scheme (YELS) is a new loan portfolio to provide financing facility to the youth & entrepreneur in Sabah. Advantages of YELS are fixed rate, easy and fast approval, flexible loan withdrawal (lump sum or multiple withdrawals), low monthly repayment, financing tenure up to 8 years and covered by life insurance. Get more info about YELS in Sabah Credit/YELS.com

venture capital

NEXEA adalah sebuah syarikat permulaan perlaburan yang mengkhususkan diri dalam menyokong dan membiayai syarikat teknologi yang berpotensi menjadi sebuah sayrikat teknologi yang tinggi seterusnya. NEXEA juga mempunyai perkhidmatan untuk pelabur dan korporat yang mahu melabur atau bekerja dengan syarikat berteknoloogi tinggi pada masa hadapan.

Untuk maklumat lanjut, layari https://www.nexea.co

Untuk maklumat lanjut, layari https://rhl.ventures/

TBV Capital mempunyai visi jangka panjang dalam membantu orang ramai membina syarikat sendiri. Mereka berada di sini untuk membantu orang ramai mencapai matlamat dan membina sebuah syarikat yang berjaya secara besar-besaran. Mereka mempercayai pengasas mereka dalam melabur dan mengambil pendekatan yang sama seperti yang orang ramai mahukan.

Untuk pelaburan benih, ini biasanya merupakan pembangunan produk awal; untuk syarikat-syarikat peringkat seterusnya mungkin pengembangan pasaran akan dilakukan. Mereka juga telah membantu syarikat mereka membuat pivots yang berjaya – didorong oleh pengasas, tetapi disokong oleh mereka sendiri.

Untuk maklumat lanjut, layari https://www.tbv.capital

500 Start-ups bukan sahaja sekadar pada nama, malah mereka telah membiayai ratusan syarikat di seluruh dunia untuk menjadi sebuah syarikat yang kini dapat berdiri teguh.

Untuk maklumat lanjut, layari https://500.co

Vertex Ventures Asia Tenggara & India melabur dalam permulaan pertumbuhan tinggi untuk mencari dana modal teroka institusi pusingan pertama mereka di seluruh Asia (tidak termasuk China), dengan tumpuan di Singapura, India, Indonesia, Thailand, dan lain-lain hub inovasi baru dalam rantau.

A GLOBAL VENTURE CAPITAL PLATFORM
Dengan pasukan yang berpangkalan di Singapura, India, dan Indonesia, Vertex Ventures Asia Tenggara & India adalah sebahagian daripada rangkaian dana teroka global.

Sebagai tambahan kepada SE Asia / India, Rangkaian Global Vertex terdiri daripada Silicon Valley, China, dan Israel, menyediakan platform yang unik untuk syarikat portfolio kami untuk merealisasikan potensi mereka sepenuhnya dengan memanfaatkan pengalaman gabungan dan sumber rangkaian rakan kongsi kami yang luas di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari https://www.vertexventures.com

Open the door to the Asian Dream
Spiral Ventures Asia (SVA) melabur dalam permulaan yang menangani keperluan sosial dan mewujudkan masa depan baru di Asia Tenggara dan India di mana orang percaya sebagai pasaran pertumbuhan eksponen seterusnya. Sebagai tambahan kepada pelaburan dan mengejar pulangan kewangan, mereka juga menyediakan jambatan antara korporat dan pemula Asia yang semakin berkembang, dan memudahkan akses pasaran dan kolaborasi di kalangan mereka untuk mewujudkan nilai yang lebih besar. 

Untuk maklumat lanjut, layari https://spiral-ventures.com

Latihan

Empowering the spirit of entrepreneurship, creativity and innovation

MaGIC was first announced in October 2013 during the 4th Global Entrepreneurship Summit held in Kuala Lumpur. Cyberjaya plays home to the Centre as it is progressively becoming the preferred location for the technology-driven startup community.

On April 27th 2014, MaGIC was launched by President Barack Obama and Malaysia’s 6th Prime Minister with 7000 aspiring entrepreneurs in attendance. As part of the launch, MaGIC signed memorandum of understandings with Stanford University and UP Global to further foster and develop a vibrant startup ecosystem in Malaysia and beyond.

Learn more at https://mymagic.my/

The Alibaba Netpreneur Training program will provide local Malaysian entrepreneurs and business owners an opportunity to learn and explore how to harness digital technology to positively transform their businesses and the local economy. The 10-day program in Alibaba’s headquarters in Hangzhou, China, is organized by Alibaba Business School, in partnership with MDEC, MATRADE and SME CORP for passionate entrepreneurs and leaders in Malaysia who are committed to building strong businesses for lasting success.

We are excited that you are interested in joining this program. Please find full program details and enrollment criteria below and click “Apply Now” to submit your details.

Next program dates:

• Program #3: September 15 – 24, 2019 at Alibaba’s headquarters in Hangzhou, China.

What will you learn?

 • Fundamental understanding of how new technology and the capabilities of a digital economy enable national development.
 • Key insights into the evolution of Alibaba’s ecosystem within a country-wide context, including failures, mistakes, and best practices through sharing’s from Alibaba’s founders and business leaders.
 • Key learnings from traditional businesses from a wide range of industries who recently went through the digital transformation in China.
 • Field trips and interactions with leading businesses within Alibaba’s ecosystem to provide first-hand insights into current innovations.
 • A foundation of strategic thinking that will enable you to make improvements in your own businesses, industries, and ecosystem.

For more details and information visits: https://activity.alibaba.com

Latar Belakang Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera

Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE) merupakan inisiatif Kerajaan bagi menggalakkan generasi belia menceburi bidang perniagaan. Ia tercetus sewaktu Kongres Usahawan Muda Bumiputera pada 27 – 29 Mac 2014. Semasa Majlis Penutup Kongres pada 29 Mac 2014, YAB Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan berjumlah RM10 juta kepada SME Corp. Malaysia bagi melaksanakan Program Tunas Usahawan Bumiputera pada tahun 2014.

Program ini secara langsung menyokong dasar pembangunan belia negara yang mana keusahawanan merupakan antara bidang tumpuan utama untuk belia maju ke hadapan.

Maklumat Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera

Program ini menyasarkan golongan belia Bumiputera yang berumur di antara 18 – 30 tahun yang mempunyai minat yang mendalam untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan, khususnya belia yang mempunyai sijil kemahiran asas daripada institusi latihan atau pusat kemahiran tempatan. Objektif utama Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera adalah untuk:

 1. Memupuk dan menanam semangat keusahawanan di kalangan belia
 2. Anjakan paradigma belia dari pencari pekerjaan kepada pemilik atau pengusaha perniagaan; serta
 3. Membentuk daya tahan dan jati diri di kalangan belia dalam mengendalikan perniagaan sendiri. 

Untuk maklumat lanjut sila layari: https://tube.smecorp.gov.my

SME Corporation Malaysia (SME Corp Malaysia) adalah agensi penyelaras utama (CCA) di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia (MED) yang menyelaras pelaksanaan program pembangunan untuk perusahaan kecil dan sederhana (SMEs) di semua Kementerian dan agensi berkaitan. Ia bertindak sebagai pusat rujukan untuk penyelidikan dan penyebaran data ke atas SMEsdan usahawan, serta menyediakan khidmat nasihat perniagaan untuk SME dan usahawan di seluruh negara.

Untuk maklumat lanjut mengenai program SME, layari http://www.smecorp.gov.my

Close

Borang Cadangan

Ingin kongsikan lagi peluang lain yang ada di luar sana kepada anak muda Sabah? Sertakan cadangan anda dengan mengisi Borang Cadangan untuk dimuatkan ke dalam laman web ini.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.